महत्त्वपूर्ण स्थानीय पवनें

स्थानीय पवनप्रकृतिस्थान का नाम
लू (Loo)गर्म व शुष्कउत्तरी भारत-पाकिस्तान
चिनूक (Chinook) गर्म व शुष्करॉकी पर्वत
मिस्ट्रल (Mistral)ठण्डीस्पेन-फ्रांस
हरमट्टन (Harmattan)गर्म व शुष्कपश्चिम अफ्रीका
सिरोको (Sirocco)गर्म व शुष्कसहारा मरुस्थल
ब्लिजर्ड (Blizzard)ठण्डीटुण्ड्रा प्रदेश
खमसिन (Khamsin)गर्म व शुष्कमिस्र
नॉर्वेस्टर (Norwester) गर्मन्यूजीलैण्ड
पैम्पेरो (Pampero)ठण्डीपम्पास मैदान