वास्तुकला शैलियाँ

बेसर शैलीविशेषतानमूने
नागर शैलीचतुर्भुजाकार भवनसूर्य मन्दिर (कोणार्क), 
जगन्नाथ मन्दिर (पुरी), 
कन्दरिया महादेव मन्दिर (खजुराहो), 
दिलवाड़ा जैन मन्दिर (माउण्ट आबू)। 
द्रविड़ शैलीगोलाकार भवन
कैलाश मन्दिर (काँची), 
रथ मन्दिर (मामल्लपुरम), 
वृहदेश्वर मन्दिर (तंजौर)।
बेसर शैलीआयताकार भवनकैलाश मन्दिर (एलोरा), 
दशावतार मन्दिर ( देवगढ़ झाँसी)।