वास्तुकला शैलियाँ

वास्तुकला शैलियाँ -https://www.upsckhabar.com/

बेसर शैली विशेषता नमूने नागर शैली चतुर्भुजाकार भवन सूर्य मन्दिर (कोणार्क),  जगन्नाथ मन्दिर (पुरी),  कन्दरिया महादेव मन्दिर (खजुराहो),  दिलवाड़ा जैन मन्दिर (माउण्ट आबू)।  द्रविड़ शैली गोलाकार भवन कैलाश मन्दिर (काँची),  रथ मन्दिर (मामल्लपुरम),  वृहदेश्वर मन्दिर (तंजौर)। बेसर शैली आयताकार भवन कैलाश मन्दिर (एलोरा),  दशावतार मन्दिर ( देवगढ़ झाँसी)।