प्रमुख देश, उनकी राजधानी, मुद्रा एवं भाषाएं

प्रमुख देश, उनकी राजधानी, मुद्रा एवं भाषाएं

एशिया महाद्वीप के देश उनकी राजधानी ,मुद्रा एवं भाषा | Asian Countries Facts in Hindi (Capital , Currency and Language) क्र.स. देश राजधानी राष्ट्रीय मुद्रा प्रमुख भाषा 1 अफगानिस्तान काबुल अफगानी पश्तो , दारी ,पारसी 2 बहरीन मनामा बहरीन दीनार अरबी 3 बांग्लादेश ढाका टका बंगाली 4 भूटान थिम्फु न्ग्लटर्म दजोनखा 5 साइप्रस निकोसिया साइप्रस पौंड … Read more