महत्त्वपूर्ण स्थानीय पवनें

महत्त्वपूर्ण स्थानीय पवनें -https://www.upsckhabar.com/

स्थानीय पवन प्रकृति स्थान का नाम लू (Loo) गर्म व शुष्क उत्तरी भारत-पाकिस्तान चिनूक (Chinook)  गर्म व शुष्क रॉकी पर्वत मिस्ट्रल (Mistral) ठण्डी स्पेन-फ्रांस हरमट्टन (Harmattan) गर्म व शुष्क पश्चिम अफ्रीका सिरोको (Sirocco) गर्म व शुष्क सहारा मरुस्थल ब्लिजर्ड (Blizzard) ठण्डी टुण्ड्रा प्रदेश खमसिन (Khamsin) गर्म व शुष्क मिस्र नॉर्वेस्टर (Norwester)  गर्म न्यूजीलैण्ड पैम्पेरो (Pampero) … Read more